ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( ผด.2)
  รายละเอียด : แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( ผด.2)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 14 คน   
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่
ตำบลลำใหม่   อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา 95160 
โทรศัพท์ 0 - 7336 - 3520,0 - 7325 - 2208 โทรสาร 0 - 7325 - 2208
Copyright © 2014 WWW.LUMMAI.GO.TH All right Reserved
.