หัวข้อ ท่านใดที่มีความประสงค์รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด – ๑๙ สามารถลงทะเบียนได้ที่ งานพัฒนาชุมชน อบต.ลำใหม่
   
 
 
 
     
 
ประกาศเมื่อ 22 11:10:50 ก.ค. 2564