กิจกรรม : โครงการพัฒนาสตรีด้านทักษะการอ่านอัลกุรอานที่ถูกต้อง


รายละเอียด :
    วันนี้ (๒๐ มกราคม ๒๕๖๕) งานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ ได้จัดทำโครงการพัฒนาสตรีด้านทักษะการอ่านอัลกุรอ่านที่ถูกต้อง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยมี นายเกษม สุแนแดวอ ประธานเปิดโครงการฯ ในครั้งนี้ และนางสาวจารุวรรณ คงทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ สำหรับวิทยากรในการบรรยายและให้ความรู้ ครั้งนี้ คือ คุณดวงฤดี เจ๊ะแต ทั้งนี้ เพื่อให้สตรีในตำบลลำใหม่สามารถอ่านอัลกุรอ่านได้ถูกต้องและชัดเจนตามหลักตัจญวีด สามารถอ่านอัลกุรอ่านได้อย่างรู้สระ อีกทั้งยังให้สตรีในตำบลลำใหม่ได้รู้จัก เข้าใจอ่านได้ถูกต้องและรวดเร็ว ตามหลักการอ่านแบบกีรออาตีย์ (งานประชาสัมพันธ์ อบต.ลำใหม่)
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565    อ่าน 83 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**