กิจกรรม : อบต.ลำใหม่ ร่วมกับ รพ.สต.ลำใหม่ บริการฉีดวัคซีน โควิด ๑๙ เนื่องในวันมหิดล


รายละเอียด :
    วันนี้ (๒๔ กันยายน ๒๕๖๔) นางสาวจารุวรรณ คงทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ พร้อมด้วย รองปลัด อบต.ลำใหม่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำใหม่ กำนันตำบลลำใหม่ ผู้ใหญ่บ้านในตำบลลำใหม่ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ อบต.ลำใหม่ เจ้าหน้าที่สาธารณุสข รพ.สต.ลำใหม่ และ อสม.ตำบลลำใหม่ ได้ให้บริการฉีดวัคซีน โควิด เนื่องในวันมหิดล วัคซีนซิโนแวค เข็มที่ 1 สำหรับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลลำใหม่และพื้นที่ใกล้เคียง ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนใดๆมาก่อน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ หมู่ที่ ๖ ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เวลา ๐๘.0๐ น. เป็นต้นไป โดย นายธราวุธ ช่วยเกิด นายอำเภอเมืองยะลา ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและพบปะพูดคุยพร้อมทั้งให้กำลังใจชาวตำบลลำใหม่ ที่เดินทางมารับการฉีดวัคซีนในวันนี้ สำหรับผู้ที่เข้ามารับบริการในการฉีดวัคซีนครั้งนี้ ทั้งสิ้น จำนวน ๔๓ ราย
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564    อ่าน 26 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**