กิจกรรม : โครงการอนุรักษ์และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่เด็กและเยาวชน
รายละเอียด :
    วันนี้ (๒๒ กันยายน ๒๕๖๔) เวลา ๐๙.๐๐ น. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ ได้จัดทำ “โครงการอนุรักษ์และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่เด็กและเยาวชน” ณ หมู่ที่ ๔ บ้านปอเยาะ ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยมีกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมการถ่ายทอดการทำขนมพื้นบ้าน (ขนมโค ๓ สี) กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมการถ่ายทอดการสานปลาตะเพียนจากใบมะพร้าว กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมการถ่ายทอดการทำมาลัยดอกไม้คล้องคอ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น, เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามวิถีชีวิตชุมชน และเกิดการใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจำวัน และเพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่นมิให้สูญหาย ***งานประชาสัมพันธ์ อบต.ลำใหม่***
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564    อ่าน 19 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**