กิจกรรม : โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรีรายละเอียด :
    วันนี้ (๙ กันยายน ๒๕๖๔) เวลา ๐๙.๐๐น. องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ ได้จัดครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๔ บ้านปอเยาะ ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยมี นางสาวสูไวบ๊ะ บือราเฮง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมฯ ในครั้งนี้ สำหรับวิทยากรในการบรรยายและให้ความรู้ ครั้งนี้ คือ นางสาวฐิติรัตน์ สาระพงค์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ จากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดยะลา ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรับรู้ถึงโทษทัณฑ์และความคุ้มครองทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแก่ผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อให้สังคมและชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว และเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรู้ถึงผลกระทบของการใช้ความรุนแรงในครอบครัว (งานประชาสัมพันธ์ อบต.ลำใหม่)
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 กันยายน 2564    อ่าน 5 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**