กิจกรรม : โครงการพัฒนาผู้สูงอายุด้านทักษะการอ่านอัลกุรอ่านที่ถูกต้อง
รายละเอียด :
    เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา งานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ ได้จัดทำโครงการพัฒนาผู้สูงอายุด้านทักษะการอ่านอัลกุรอ่านที่ถูกต้อง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถอ่านอัลกุรอ่านได้ถูกต้องและชัดเจนตามหลักตัจญวีด สามารถอ่านอัลกุรอ่านได้อย่างรู้สระ อีกทั้งยังให้ผู้สูงอายุได้รู้จัก เข้าใจอ่านได้ถูกต้องและรวดเร็ว ตามหลักการอ่านแบบกีรออาตีย์ (งานประชาสัมพันธ์ อบต.ลำใหม่)
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2563    อ่าน 25 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่
ตำบลลำใหม่   อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา 95160 
โทรศัพท์ 0 - 7336 - 3520,0 - 7325 - 2208 โทรสาร 0 - 7325 - 2208
Copyright © 2014 WWW.LUMMAI.GO.TH All right Reserved
.