กิจกรรม : อบต.ลำใหม่ จัด...โครงการกฎหมายน่ารู้สำหรับสตรี


รายละเอียด :
    เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ งานพัฒนาชุมชน ได้จัดโครงการกฎหมายน่ารู้สำหรับสตรี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ โดยนางสาวจารุวรรณ คงทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการครั้งนี้ โดยมี นางสาวธัญญลักษณ์ เกตุศร อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดยะลา ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีในการเปิดโครงการกฎหมายน่ารู้สำหรับสตรี พร้อมทั้งกล่าวโอวาท ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ สำหรับท่านวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ คือนายปราการ สังขอินทรี ในการจัดโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ -เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสตรีในชีวิตประจำวัน - เพื่อให้กลุ่มสตรีมีความรู้ด้านกฎหมายเพื่อประโยชน์ของตนเอง ไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือของผู้อื่น และทราบถึงสิทธิขอบเขตหน้าที่ของตน -เพื่อส่งเสริมให้สตรีทราบถึงการให้ความช่วยเหลือของภาครัฐทางด้านกฎหมาย (งานพัฒนาชุมชน/งานประชาสัมพันธ์ อบต.ลำใหม่)
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563    อ่าน 13 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่
ตำบลลำใหม่   อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา 95160 
โทรศัพท์ 0 - 7336 - 3520,0 - 7325 - 2208 โทรสาร 0 - 7325 - 2208
Copyright © 2014 WWW.LUMMAI.GO.TH All right Reserved
.