กิจกรรม : ขอขอบคุณ...ผู้ใหญ่ใจดี ผู้สนับสนุนโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

รายละเอียด :
    ขอขอบคุณ...ผู้ใหญ่ใจดี ผู้สนับสนุนโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑. บริษัทกัลฟ์ ยะลา กรีน จำกัด ๒. หจก.ยะลาไม้ไทย ๓. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๔. ชมรมผู้ประกอบการโรงโม่หิน อำเภอเมืองยะลา ๕. บริษัท ก.เสรี ยะลา จำกัด ๖. หจก.ยะลายูเนี่ยน พลาสติก ๗. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำใหม่ ๘. คุณครูเกศณี สุวารักษ์ ๙. สถานีตำรวจภูธรลำใหม่ ๑๐.ชุดทักษิณสัมพันธ์ วัดลำใหม่ ๑๑. ร้าน นานา ซาบีน่า ๑๒. ร้านขวัญนาง ๑๓. บริษัทหาดทิพย์ จำกัด สาขายะลา ๑๔. บริษัท ทักษิณ อินโฟเทค จำกัด ๑๕. ร้านจงกลณีการไฟฟ้า ๑๖. ร้านยะลาเครื่องเขียน ๑๗. หจก.ยะลาไทยวัฒน์ ๑๘. สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ๑๙. นางสาวสูไวบ๊ะ บือราเฮง (รองปลัด อบต.ลำใหม่) ๒๐. นางสาวนิตยา วรรณรักษ์ (ผู้อำนวยการกองช่าง) ๒๑. นางสาวพรทิพย์ ชุมช่วย (นิติกร อบต.ลำใหม่) ๒๒. นายสมหมาย ทองบุญ สมาชิก อบต.ลำใหม่ หมู่ที่ ๗ ๒๓. นายไซดิง ดอเลาะแล สมาชิก อบต.ลำใหม่ หมู่ที่ ๔ ๒๔. นายดอเลาะ แวดือโอะ สมาชิก อบต.ลำใหม่ หมู่ที่ ๒
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563    อ่าน 14 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่
ตำบลลำใหม่   อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา 95160 
โทรศัพท์ 0 - 7336 - 3520,0 - 7325 - 2208 โทรสาร 0 - 7325 - 2208
Copyright © 2014 WWW.LUMMAI.GO.TH All right Reserved
.